l毌の下にと女と書いて何と読みますか?
質問:の下にと書いて何と読みますか?
答え:𣫻という字は
ロウと読みます
音読みは「ロウ」
𣫻を含む熟語

部首は毋
毋部の字
𡹆 𣫬 𣫭 𣫯 𣫱 𣫳 𣫴 𣫹 𣫺 𣫻
ロウと読む字
㯿 㾿 徿 賿 𠄰 𠈭 𠌚 𠖥 𠞭 𠣁 𠥮 𠧗 𠮽 𠱚 𠶭 𠺘 𠾩 𡂕 𡃡 𡅘 𡇔 𡋱 𡕘 𡗆 𡘠 𡝤 𡞔 𡦀 𡪅 𡬘 𡰌 𡰓 𡳫 𡷟 𡽐 𡽦 𡾩 𢈢 𢉀 𢊻 𢌮 𢙱 𢤱 𢤲 𢥒 𢭂 𢭐 𢰖 𢳑 𢸭 𢼙 𢽂 𣄴 𣊧 𣍷 𣘪 𣟽 𣠼 𣤊 𣤋 𣫣 𣫻 𣬃 𣵟 𣻡 𣼣 𣿳 𤉍 𤎤 𤛊 𤦴 𤨜 𤩂 𤬏 𤭒 𤮨 𤵿 𤶁 𥀥 𥀰 𥇑 𥍫 𥎇 𥒪 𥕍 𥕡 𥢒 𥥑 𥥹 𥦌 𥧯 𥪻 𥫋 𥸉 𦅶 𦆻 𦇛 𦌼 𦎟 𦎹 𦒆 𦒦 𦒨 𦒩 𦒳 𦒴 𦔪 𦗖 𦗤 𦡳 𦢫 𦪽 𦭯 𦵧 𦸢 𦺜 𦺫 𦼊 𧀧 𧀪 𧁾 𧗩 𧙀 𧙥 𧚂 𧚅 𧞪 𧢃 𧢋 𧧎 𧫞 𧯇 𧯍 𧰃 𧰉 𧷡 𧻴 𧼔 𨄋 𨇘 𨈓 𨉰 𨊖 𨏠 𨘠 𨛓 𨝢 𨝥 𨞿 𨡤 𨣃 𨦭 𨩐 𨫒 𨭛 𨲮 𨹟 𨻫 𨻻 𩂽 𩃜 𩄺 𩑮 𩔇 𩖝 𩛡 𩜁 𩟭 𩧆 𩩡 𩫰 𩳤 𩴤 𩷕 𪀧 𪁔 𪁜 𪇹 𪈗 𪍣 𪎁 𪏧 𪐖 𪔳 𪙰 𪙷 𪚓 𪚖 𪚗 𪚘 𪚞 𫞇 𫃵 𦠼 𪳏

目次へ