s舟へんに(丿の下に)と書いて何と読みますか?
質問:へんに(丿の下に)と書いて何と読みますか?
答え:𦨸という字は
と読みます
音読みは「タ」
𦨸を含む熟語

部首は舟
舟部の字
𠂨 𣽨 𦨇 𦨈 𦨉 𦨊 𦨋 𦨍 𦨎 𦨏 𦨐 𦨔 𦨕 𦨖 𦨗 𦨘 𦨙 𦨛 𦨜 𦨝 𦨞 𦨟 𦨡 𦨢 𦨣 𦨤 𦨦 𦨧 𦨨 𦨬 𦨯 𦨰 𦨱 𦨲 𦨴 𦨵 𦨶 𦨷 𦨸 𦨺 𦨼 𦨽 𦨾 𦨿 𦩄 𦩇 𦩈 𦩉 𦩊 𦩋 𦩌 𦩍 𦩎 𦩏 𦩖 𦩘 𦩙 𦩜 𦩝 𦩞 𦩟 𦩠 𦩡 𦩢 𦩣 𦩤 𦩥 𦩦 𦩧 𦩨 𦩩 𦩪 𦩫 𦩬 𦩭 𦩯 𦩱 𦩲 𦩴 𦩵 𦩶 𦩷 𦩸 𦩹 𦩺 𦩻 𦩼 𦩽 𦪄 𦪅 𦪆 𦪇 𦪈 𦪉 𦪊 𦪋 𦪌 𦪍 𦪎 𦪑 𦪒 𦪓 𦪔 𦪕 𦪖 𦪗 𦪘 𦪙 𦪚 𦪛 𦪜 𦪝 𦪡 𦪣 𦪤 𦪥 𦪧 𦪩 𦪪 𦪫 𦪬 𦪭 𦪮 𦪰 𦪱 𦪲 𦪶 𦪷 𦪸 𦪽 𦪾 𦪿 𦫀 𦫁 𦫂 𦫃 𦫄 𦫅 𦫆 𦫇 𦫈 𦫊 𨦞 𫇜 𫇠
タと読む字
䰿 𠅗 𠆓 𠆙 𠊵 𠛫 𠴻 𡊌 𡊵 𡏗 𡑊 𡖇 𡖈 𡖐 𡖩 𡖲 𡖹 𡛎 𡝙 𡡙 𡨀 𡩆 𡶲 𡹬 𡺆 𢏜 𢑑 𢑠 𢑰 𢓰 𢣝 𢩻 𢪎 𢼻 𢿎 𣍏 𣑃 𣑧 𣖃 𣘻 𣮲 𣵺 𣵻 𣷿 𤋨 𤌃 𤕇 𤛛 𤛩 𤝛 𤤩 𤤸 𤧮 𤭨 𤰦 𤵚 𤵫 𤵾 𤶠 𤹢 𤺺 𥓿 𥕇 𥕣 𥠄 𥢰 𥥸 𥬲 𥬸 𥭋 𥮣 𥳔 𥶴 𥹈 𥿰 𥿱 𦀉 𦅁 𦍔 𦍥 𦑑 𦕴 𦖋 𦗊 𦗙 𦘴 𦛝 𦝦 𦠏 𦨸 𦰜 𦰿 𦱆 𧊱 𧕛 𧕦 𧙤 𧜲 𧝍 𧢵 𧣖 𧤌 𧤓 𧤺 𧦧 𧦭 𧧇 𧨪 𧩫 𧩭 𧬅 𧬮 𧱫 𧲆 𧻞 𧿌 𧿶 𨀸 𨁡 𨃓 𨅓 𨠑 𨠮 𨦃 𨬍 𨯝 𨲉 𨲕 𨶃 𨸳 𨹃 𨹄 𨹕 𨺖 𨼑 𩃒 𩅡 𩉺 𩉻 𩊜 𩎫 𩎼 𩑸 𩒜 𩢊 𩣾 𩵔 𩶱 𩷷 𩷿 𩸻 𩼐 𪂊 𪓸 𪓽 𪗭 𪗵 𪘕 𪘗 𫝡 𡓷 𪥄

目次へ